Welkom

Welkom op de website van Praktijk voor muziektherapie Do Re Mi in Zeeland.

Wat is muziektherapie?

Iedereen raakt in zijn of haar leven wel eens uit balans. Muziektherapie kan hier ondersteunend in werken en deze balans van binnenuit herstellen door iemands gezonde kern en talenten aan te spreken. Het is een non verbale vorm van therapie waarin de muziek dient als middel om aan gestelde doelen te werken.

De therapie biedt mensen de gelegenheid om zichzelf te uiten en in contact te komen met zichzelf en anderen zonder daar woorden aan te hoeven geven. Het kan een bewustwordingsproces zijn waarin meer zicht verkregen wordt op het eigen handelen en waar nieuwe vaardigheden en kwaliteiten via de muziek ontwikkeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen door jezelf letterlijk via de muziek te laten horen. Durft iemand voluit en met overgave te zingen? Of met krachtig volume te spelen op een trommel? En welke stappen zijn er nodig om dat doel te bereiken? Daarnaast zijn er nog veel meer thema's die via de muziek geoefend kunnen worden. Belangrijke punten zijn o.a. communicatie, concentratie, ontspanning, grensbeleving en gevoelsbeleving. 

Muziek raakt direct ons gevoelsleven op emotioneel, sociaal of religieus/spiritueel gebied. Het werkt in op de motoriek en ons zelfbewustzijn. Daarnaast brengt muziek ons van binnenuit in beweging en heeft het een ontspannende en/of activerende werking.